Történelmi Emlékhely - Mohács

Az 1526. augusztus 29-én zajlott véres csata elvesztése megnyitotta az utat a török előtt és elindítója lett az ország három részre szakadásának és a 143 évig tartó (1543-1686) török uralomnak.

A csata 450. évfordulóján, 1976-ban megnyílt történelmi emlékhelyet a Sátorhelyről Mohácsra vezető út jobb oldalán hatalmas kapu jelzi az arra utazóknak.

A bronzkapu az emberi csontváz szerkezetét idézi, a kapu megtört kőkerete a török elnyomás alatt megroppanó magyar gerincet jelképezi.

Az emlékpark „kerítését” 1700 tiszafa alkotja (körülbelül ennyien nyugszanak az eddig feltárt tömegsírban. A feketefenyők a győztes törököket jelképezik, melyek ékként törnek utat a vesztes magyarokat jelképező tiszafák között.

A park közepén két tömegsír magasodik, mellettük I. Szulejmán fából faragott alakja, derekára kötött koponyák a lefejezett magyar foglyok áldozatát idézik. A park nyugati részén álló harangláb minden kondulása az itt nyugvók lelkéért, és mindazokért szól, akik az országért és a keresztény világért áldozták fel életüket.

A mohácsi csata színterén készült video ide kattintva megtekinthető.

Esterházy-kastély – Pápa

A pápai Esterházy-kastélyt az egykori pápai vár helyén 1783-84 között Esterházy Károly egri püspök az egykori várkastély maradványainak felhasználásával építtette. U alakú, egyemeletes, barokk stílusú, a versailles-i kastélytípusba tartozó épület, melynek íves oromzatán az Esterházy család címere látható.