Úrkút - Őskarszt

A Csárda-hegyen található felhagyott mangánbánya 2013-ban elnyerte az év Földtani Értéke címet. Az Őskarszt területén tanösvény mutatja be a bányászat során előkerült karsztképződményeket.

Az 1920-as években kézi „talicskás-kubikus” külszíni fejtéssel letermelték – a szén után kutatva 1917-ben megtalált – mangánércet. Fokozatosan eredeti állapotában került napvilágra a 100 millió éves trópusi őskarszt. A rózsaszínes mészkőben 190 millió évvel ezelőtt élt tengeri állatok mészvázas maradványai kerültek elő.

A 6 hektárnyi kiterjedésű úrkúti őskarsztot már 1951-ben védetté nyilvánították országos jelentőségű besorolással, melyet a különlegesen megőrződött eredeti formakincs és a terület ipartörténeti jelentősége indokolt.

Az elhagyott mangánbánya szabadon látogatható természetvédelmi területének látnivalói a földtörténeti középkor karsztjelenségei, a mészkőben pedig az évmilliókkal ezelőtt valaha élt élőlények kagylók, csigák, tengeri liliomok épp mészvázainak lenyomatai láthatók.

A felszínre bukkanó gyakran bizarr sziklaalakzatok, a sűrű erdőkkel borított, törésvonalak mentén kialakult meredek falú árkok, patak mélyítette szurdokvölgyek nemcsak a természetjárók szemét gyönyörködtetik, hanem a hegység múltjáról és kialakulásáról is tanúskodnak. 

Esterházy-kastély – Pápa

A pápai Esterházy-kastélyt az egykori pápai vár helyén 1783-84 között Esterházy Károly egri püspök az egykori várkastély maradványainak felhasználásával építtette. U alakú, egyemeletes, barokk stílusú, a versailles-i kastélytípusba tartozó épület, melynek íves oromzatán az Esterházy család címere látható.